Regulamin

Opublikowany Autor MojaOpieka

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis mojaopieka.com

 

§1. Pojęcia ogólne

 1. Regulamin – niniejszy regulamin
 2. Usługodawca – Bochacz.com Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Modlińska 190, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 524-276-79-20
 3. Serwis – serwis internetowy znajdujący się i działający pod adresem http://mojaopieka.com będący w całości własnością Usługodawcy.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu.
 5. Opiekun – zarejestrowany Użytkownik, który umieszcza Wizytówkę.
 6. Zamawiający – zarejestrowany Użytkownik, który umieszcza Ofertę.
 7. Wizytówka – Informacja zamieszczana przez Opiekuna za pośrednictwem dostępnego w Serwisie panelu, zawierająca opis możliwych do wykonania usług związanych z opieką nad osobami dorosłymi.
 8. Oferta – Informacja zamieszczana przez Zamawiającego za pośrednictwem dostępnego w Serwisie panelu, zawierająca ofertę pracy, zlecenia wykonania usługi lub innych ofert związanych z opieką nad osobami dorosłymi.
 9. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu w celu przeglądania, dodawania i aktualizacji Wizytówek lub Ofert.
 10. Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Użytkowników i Usługodawcy związany z użytkowaniem Serwisu.
 2. Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie narzędzi w postaci Serwisu do celów informacyjnych.
 3. Wszelkie ewentualne porady i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych odbiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Użytkowników.
 4. Wszelkie zamieszczone dokumenty prezentujące ustawy, rozporządzenia, interpretacje prawne czy opinie nie stanowią prawa i nie mogą być podstawą jego stosowania.

§3. Warunki uczestnictwa, zasady korzystania z usług Serwisu, oraz zasady rejestracji

 1. Udział każdego Użytkownika w Serwisie jest dobrowolny.
 2. Aby korzystać z Serwisu, Użytkownicy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia.
 3. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu bez koniczności rejestracji.
 4. Rejestracja w serwisie jest dobrowolna i nieodpłatna.
 5. Posiadanie konta w Serwisie przez Użytkowników, po zalogowaniu umożliwia pełne korzystanie z jego zasobów.
 6. Rejestrujący się w Serwisie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji oraz ich późniejszych zmianom na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 7. Użytkownicy są rozpoznawane na podstawie unikalnego loginu (adresu e-mail).
 8. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto Użytkownika.
 9. Wymagania techniczne do korzystania z usług Serwisu:
  1. posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
  2. dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie z postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony stworzone przy użyciu języka HTML5,
  3. połączenie z internetem,
  4. komputer klasy PC, lub urządzenie mobilne o rozdzielczości większej od 320px
  5. włączoną obsługę skryptów JavaScript,
 10. Zabrania się Użytkownikom udostępniania loginu oraz hasła do wybranego konta Osobom trzecim.
 11. Usługodawca nie ma prawa zażądać od Użytkownika hasła do wybranego konta.
 12. Udostępnienie loginu oraz hasła Użytkownika osobom trzecim jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa konta, jednakże jest dopuszczalne. Użytkownik przekazuje te dane na własną odpowiedzialność, Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane na skutek udostępnienia loginu i/lub hasła innym osobom.
 13. Za zmiany w ustawieniach konta, a w szczególności za zmiany w zamieszczonych ogłoszeniach bądź zamieszczenie nowego ogłoszenia, spowodowane udostępnieniem loginu bądź hasła osobom trzecim Usługodawca odpowiedzialności nie ponosi.
 14. Usługodawca może zawieszać lub usuwać konta Użytkowników, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług i zasobów Serwisu, o ile Użytkownik dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę innych Użytkowników, uzasadnionego interesu Usługodawcy oraz podmiotów trzecich.
 15. Poszczególne usługi Serwisu świadczone są nieodpłatnie.
 16. Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Usługodawcy, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie przez Użytkowników.

§4. Składanie i publikowanie Ofert lub Wizytówek w Serwisie

 1. Wszelkie treści Ofert lub Wizytówek przesyłane są drogą teletransmisji do Usługodawcy za pośrednictwem odpowiednich elektronicznych formularzy dostępnych w Serwisie.
 2. Publikacja Ofert lub Wizytówek uzależniona może być od weryfikacji przez Usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące.
 3. Publikacja Ofert lub Wizytówek uzależniona może być od weryfikacji treści ogłoszenia.
 4. Decyzja o publikacji każdej treści leży po stronie Usługodawcy.
 5. W treściach Ofert lub Wizytówek nie mogą występować żadne Tagi HTML wpisane ręcznie przez Użytkownika, bądź wygenerowane przez Program Zewnętrzny. Próba wprowadzenie Tagów HTML w inny sposób niż dopuszczają to przeznaczone do wprowadzenia Oferty lub Wizytówki narzędzia, będzie traktowana jako atak i może zostać wszczęte wobec tego działania odpowiednie postępowanie w zależności od szkodliwości próby bądź niedopatrzenia.
 6. Publikowane Oferty lub Wizytówki są wyświetlane w stałym układzie graficznym oraz w stałym formatowaniu.
 7. Kolejność Ofert lub Wizytówek zależy od daty publikacji lub aktualizacji.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania treści Ofert lub Wizytówek lub odmowy ich opublikowania bez podania przyczyny, jeżeli treści naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz przepisy Regulaminu.
 9. Użytkownik nie może zamieszczać Ogłoszeń lub Wizytówek, które związane są z prostytucją oraz innymi działalnościami, które budzą wątpliwość moralną Usługodawcy lub naruszają przepisy Prawa Polskiego
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść Ofert lub Wizytówek.

§5. Ochrona danych osobowych

 1. Dane zbierane podczas rejestracji
  Aby móc korzystać z niektórych usług Serwisu Użytkownik musi być zarejestrowany.

Dane, które wymagamy podczas rejestracji, to:
Nazwa Użytkownika, Imię, Nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy, hasło.

Opiekun dodatkowo podczas rejestracji musi podać numer telefonu kontaktowego.

Opiekun w swoim profilu podczas rejestracji lub w późniejszym terminie może wprowadzić dodatkowe informacje: prezentacja, data urodzin, płeć, doświadczenie, wykształcenie, zakres oferowanej pomocy, województwo, miasto.

Hasło do konta Użytkownika jest szyfrowane w bazie danych i nie może być odzyskane w przypadku utraty bądź przeczytane przez administratorów Serwisu.

 1. Dane zbierane automatycznie
  Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy również automatycznie następujące dane: adres IP, typ przeglądarki, rozdzielczość ekranu, przybliżona lokalizacja, otwierane podstrony serwisu, czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu, rodzaj systemu operacyjnego, adres poprzedniej strony, język przeglądarki
  Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.
 2. Jak wykorzystujemy dane ?
  Dane zbierane podczas rejestracji są wykorzystywane do realizacji usług, kontaktu z Użytkownikiem oraz przekazywaniu informacji o Serwisie i ofertach Serwisu w przypadku gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę.
  Anonimowe dane zbierane automatycznie stanowią wyłączną własność Usługodawcy i są wykorzystywane do tworzenia statystyk zachowania się.
  Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem, a Serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu komunikacji pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
  W przypadku kontroli GIODO – Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom GIODO zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
  W przypadku naruszenia Regulaminu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane Użytkowników organom wymiaru sprawiedliwości.
  Nie odsprzedajemy podmiotom i osobom trzecim żadnych danych osobowych Użytkowników.
 3. Sposoby kontaktu z Użytkownikami.
  Jedyną formą kontaktu Usługodawcy z Użytkownikami jest Kontakt Drogą Elektroniczną.
 4. Zmiana danych osobowych
  Użytkownik ma prawo i możliwość wglądu oraz zmiany wszelkich swoich danych wprowadzonych podczas procesu rejestracji oraz w późniejszym terminie w profilu. Każdy Użytkownik ma możliwość zażądania usunięcia wszelkich swoich danych z bazy danych Serwisu.
 5. Wykorzystywanie cookies
  Serwis wykorzystuje ciasteczka cookies. Nie zamieszczamy w cookies żadnych danych osobowych. Polityka Cookies stanowi załącznik do Regulaminu.

§6. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z działaniem usług Serwisu należy wysłać na adres reklamacje@mojaopieka.com
 2. Użytkownik otrzyma informację o otrzymaniu przez Usługodawcę reklamacji Drogą Elektroniczną.
 3. Aby reklamacja została rozpatrzona musi zawierać następujące informacje:
  1. e-mail Użytkownika
  2. opis przedmiotu reklamacji
  3. oczekiwana reakcja ze strony Usługodawcy
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia Reklamacji przez Usługodawcę.
 5. Składający reklamację otrzyma Drogą Elektroniczną informację o decyzji Usługodawcy oraz wyjaśnienia w przypadku odrzucenia Reklamacji.
 6. Reklamacje kierowane do Usługodawcy, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu zostaną niezwłocznie przekazane przez Usługodawcę właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
 7. W przypadku uznania reklamacji Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w ustawienia konta Użytkowników w celu naprawy, bądź przywrócenia sprawnego działania konta.

§7. Zmiany Regulaminu

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu będzie rozsyłana Drogą Elektronicznej do Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji.
 4. Uznaje się, że każdy Użytkownik kontynuujący korzystanie z serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.
 5. Jeżeli użytkownik nie zaakceptuje postanowień Regulaminu, musi zgłosić chęć usunięcia konta.

§8. Usunięcie konta

 1. Każdy Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia konta.
 2. Użytkownicy mogą uczynić to poprzez kliknięcie przycisku “Usuń konto” znajdującego się w zakładce “Ustawienia”
 3. Usunięcie konta Użytkownika skutkuje usunięciem wszelkich danych powiązanych z kontem.

§9. Prawa autorskie

 1. Właścicielem serwisu oraz praw autorskich do wszelkiej zawartości serwisu jest firma Bochacz.com Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 2. Wszelkie wykorzystane w serwisie logo, logtypy oraz znaki towarowe Firm oraz Instytucji, które skorzystały z usług Serwisu są zamieszczone dobrowolnie przez te Firmy bądź Instytucje i są ich prawną własnością.
 3. Każdy Użytkownik zamieszczający zdjęcie, grafikę, teksty oraz inne dane oświadcza, że posiada do nich autorskie prawa osobiste bądź autorskie prawa majątkowe lub posiada zgodę osoby bądź firmy posiadającej te prawa na ich publikację.
 4. Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści oraz grafik znajdujących się w serwisie bez pisemnej zgody ich prawnego właściciela.
 5. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Użytkownik rozumie, to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.
 2. Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób za kontakty oraz zdarzenia wynikające z komunikacji z Użytkownikiem nawiązanej za pośrednictwem Serwisu oraz poza nim.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 6. Zabrania się bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie: kopiowania, powielania, wykorzystywania w całości lub we fragmentach treści Serwisu, z wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie regulaminu zostaną poinformowani Drogą Elektroniczną wszyscy zarejestrowani Użytkownicy w terminie 7 dni od jego zmiany.
 9. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu jego publikacji z 7 dniowym okresem przejściowym dla Użytkowników zarejestrowanych przed jego publikacją.